Int CPX Trailer 531X150

Belægningers støjegenskaber vil kunne ses i ROSY

Grontmij har målt støj ved hjælp af CPX-måleudstyr siden 2004. Derfor har vi nu har så mange data, at vi kan udarbejde modeller for, hvordan belægningers støjegenskaber udvikler sig med tiden.

Ikke overraskende viser det sig, at både støjreducerende belægninger (SRS) og andre belægningstyper genererer mere og mere støj, efterhånden som de bliver ældre. Derfor er det en god idé for en vejmyndighed alt afhængig af forholdene at få målt støjen med 3-5 års mellemrum. Det giver en god mulighed for tjekke, hvornår en belægning ikke længere lever op til de støjgrænser, kommunen ønsker at overholde det pågældende sted.

De mange data, Grontmij efterhånden har indsamlet, fortæller os imidlertid lidt mere end, at støjen stiger, efterhånden som belægningen ældes. Vi kan nu også beregne, hvordan støjegenskaberne ændrer sig. Disse beregninger kan indarbejdes i RoSy. Derved kan kommunerne få et godt billede af, hvornår der bør foretages en støjmåling, og hvornår der eventuelt bør udlægges ny belægning.

Vi kan se, at både SRS-belægninger og andre typer belægninger mister deres støjdæmpende egenskaber i nogenlunde samme takt. SRS-belægningerne bliver ved med at være bedre end en tilsvarende referencebelægning på samme alder. Men en helt ny ”almindelig” belægning kan til gengæld godt have støjegenskaber, der er bedre end en ældre SRS-belægning.

Forskellige årsager
Formålet med de løbende kontrolmålinger har primært været at følge op på de enkelte produkters evne til at reducere støjen. Derudover har vi ønsket at indsamle tilstrækkeligt med data til at kunne udbygge de eksisterende informationer om SRS-belægninger i RoSy med moduler til beregning af udviklingen af forskellige belægningers støjreducerende egenskaber over tid.

Internationale forskningsprojekter viser, at støjniveauet generelt stiger, efterhånden som belægningen bliver ældre. For drænasfalt (porøse belægninger med indbygget porevolumen på mere end 15 %), er det kendt, at porerne i nogle tilfælde tilstoppes, og at dette øger støj fra luftpumpning. For andre, mere tætte og åbne men ikke porøse belægninger findes der ikke meget viden om ændringer i overfladestrukturen i perioden fra bitumenfilmen er nedslidt og til belægningerne begynder at nedbrydes på grund af stentab, revnedannelser osv., men alle disse elementer spiller en rolle for belægningers støjreducerende egenskaber.

Eksempel på ændrede støjreducerende egenskaber
Tabellen viser et eksempel på målt støjudvikling for et SRS- produkt sammenlignet med udviklingen for en ikke-støjreducerende referencestrækning. Det viste fald i år 6 skyldes skift af referencedæktype. Der er forskel på, hvordan forskellige belægningers støjreducerende evner udvikler sig, men generelt generes mere støj fra alle typer belægninger, efterhånden som de bliver ældre. Det ser ud til, at i hvert fald for de fleste af belægningstyperne falder effekten hurtigere for belægninger udlagt på 80 km/t strækninger end for belægninger udlagt på 50 km/t strækninger.

Hvis du ønsker at udbygge dine RoSy-algoritmer for belægningsoptimering med støjdata, som tager hensyn til hvert enkelt produkts evne til over tid at agere som støjsvag belægning, hører vi gerne fra dig.

Bookmark and Share
Int CPX Trailer 226X180

KONTAKT

Jørn Riishede Kristiansen
Jørn Riishede Kristiansen
Salgschef
+45 8228 1470
JornRiishede.Kristiansen@grontmij.dk