Sortplet 531

Brug RoSy Blackspot i trafiksikkerhedsarbejdet

Brug RoSy Blackspot i trafiksikkerhedsarbejdet

Du kan let registrere dine sorte pletter og være sikker på, at du får dem alle med.

Værktøjet er Grontmijs sortpletprogram, RoSy BlackSpot, som er taget i brug i flere kommuner. 

»Vi bruger RoSy BlackSpot i forbindelse med vores trafiksikkerhedsarbejde, og det har virkelig været en lettelse i vores arbejde,« fortæller trafikingeniør Henrik Kaldahl fra Randers Kommune.

RoSy BlackSpot knytter sig til RoSy Uheld, og det betyder, at du med få klik kan importere uheld fra VIS-databasen. RoSy-modulet analyserer uheldene på hele vejnettet automatisk, og systemet udpeger ikke blot strækningsuheld men også krydsuheld i én og samme rutine. Det gælder både for de tidligere amtsveje og de veje, der har været kommunale hele tiden.

»Vi kan med det samme se de sorte pletter på et oversigtskort, og det vil vi benytte os af i det fremtidige trafiksikkerhedsarbejde. Sorte pletter kan jo opstå nye steder, og med RoSy BlackSpot får vi mulighed for at registrere dem hurtigt og inspicere stedet for at se, om vi kan gøre noget for at øge trafiksikkerheden det pågældende sted,« oplyser Henrik Kaldahl.

Kombinere data Da BlackSpot er en del af RoSy, kan der let udarbejdes dokumenter, hvor oplysninger om uheld og øvrige informationer i vejdatabasen kan kombineres. Eksempelvis kan vejens tilstand og hyppigheden af uheld eller specifikke typer af uheld sammenlignes. Der vil måske vise sig en sammenhæng, som kan forstærke argumenterne for fx at opprioritere vejvedligeholdelsen.

»Det er absolut en god idé at bruge de data, vi har i vejforvaltningssystemet, og kombinere dem på nye måder. Men hvordan det eventuelt skal foregå, har vi dog endnu ikke drøftet i forvaltningen,« siger Henrik Kaldahl, der ser muligheder for fx at kigge på uheld på forskellige typer belægning, hvoraf nogle måske bliver glatte i regnvejr.

Sorte eller grå pletter RoSy BlackSpot anvender en tæthedsmetode, som giver dig en række potentielle lokaliteter. Hermed er fundamentet skabt for en dybdegående analyse af de enkelte lokaliteter. Du kan definere og justere dine egne parametre og udpege uheld efter egne ”lokale” normer, hvilket giver mulighed for at identificere eksempelvis ”grå pletter”, hvor antallet af uheld er noget højere end normalt, og som du måske skal holde ekstra øje med.

Med RoSy BlackSpot kan du udpege potentielle sorte pletter på hele kommunens vejnet, og du kan selv definere kravene til en sort plet, hvorefter programmet laver en systematisk gennemgang af hele vejnettet, som kontrolleres for koncentration af uheld både på strækninger og i kryds. Hermed undgås menneskelige fejl i udpegningen af potentielle sorte pletter.

Fordelene ved at have det hele samlet i ét system er åbenbare. Det giver langt større muligheder for at gøre en indsats for trafiksikkerheden, når du kan kombinere forskellige sæt af data og automatisk får et værktøj til opfølgning på trafiksikkerhedsarbejdet.

Bookmark and Share
Sortplet 226

Bjarne Bylov Jensen
Bjarne Bylov Jensen
Afdelingschef for PMC Salg & Marked
+45 8228 1435
bjarnebylov.jensen@sweco.dk