Gribskov Klogbeslutning 1

Den kloge investering i Gribskov

Den kloge investering i Gribskov

Ved hjælp af RoSy fandt Gribskov Kommune ”den klogeste investering”, da kommunen skulle placere 10 mio. kr. på en måde, så borgerne fik mest mulig gavn af beløbet – både på langt og kort sigt.

Da Gribskov Kommunes vejnet i 2007 blev dannet af Helsinge og Græsted-Gilleleje kommuner samt en stor andel af Frederiksborg Amts veje, var billedet, som så mange andre steder i landet, en noget uensartet størrelse, hvor krav, standarder og vejforvaltningssystem var forskellige i de tre vejforvaltninger.

»Behovet for at få et overblik over vejenes tilstand er vokset siden sammenlægningen. Vores beregninger bliver jo ikke bedre, end de data vi har. Vi havde også behov for at få et mere brugervenligt system, som bedre egner sig som et arbejdsredskab i hverdagen.«

Sådan lyder Controller i Gribskov Kommune, Jan Levrings forklaring på, hvorfor kommunen besluttede dels at indgå en aftale med Grontmij om at få tilstandsvurderet alle veje, dels at få et helt nyt vejforvaltningssystem i form af RoSy.

Fik 10 mio. kr. ”til overs”
Gribskov Klogbeslutning 3Beslutningen viste sig at give pote på en helt konkret måde nogle få måneder senere.   »Gribskov Kommune havde brugt 10 mio. kr. færre end planlagt, og vi besluttede i byrådet, at pengene skulle bruges på en måde, så de gavner kommunens økonomi bedst muligt på lidt længere sigt. Derfor iværksatte vi et projekt, som vi kaldte ”Den klogeste investering”. Vi ville bruge pengene, så borgerne fik mest muligt for pengene,« forklarer Bo Jul Nielsen, der er viceborgmester og formand for Teknisk Udvalg i Gribskov Kommune.

Nemt at se forskellen
Der blev fx regnet på, hvor meget det ville gavne, hvis pengene blev brugt til at afdrage gæld, og der var naturligvis også mange i den kommunale forvaltning, som kunne bruge ekstra 10 mio. kr. Men det blev altså Vejafdelingen, der fik bevillingen, fordi afdelingen kunne bruge beregningerne i RoSy PLAN til vise, at det klogeste, politikerne kunne gøre med pengene, var at investere dem i vejene. Ved at investere 10 mio. kr. ekstra i ’13 og 5 mio. kr. ekstra i de følgende år kan efterslæbet indhentes i løbet af otte år – og på det tidspunkt bliver der så brug for langt færre penge til vejvedligeholdelse end nu.

Gribskov Klogbeslutning 4»Ud fra de plancher, beregninger og scenarier, som vejfolkene kom med til os politikere, var det meget nemt at se, hvor meget vi kunne få ud af den ekstra kapitalindsprøjtning til vejene. Det var et godt værktøj at have med, når vi i Teknisk Udvalg skulle overbevise resten af byrådet om, at ”den klogeste investering” var at investere i vejvedligeholdelse,« siger Bo Jul Nielsen, der dog tilføjer, at det slet ikke var så svært, for de fleste i byrådet bakkede hurtigt op om beslutningen, da det gik op for medlemmerne, ”hvor klog” investeringen var.

Det hører med til historien, at den ekstraordinære bevilling til vejene kom i hus efter, at det ordinære vejvedligeholdelsesbudget var blevet vedtaget. Værktøjerne i RoSy var blevet brugt på helt traditionel vis til at vise konsekvenserne af budgettet. Det oprindelige budget betød et svagt faldende efterslæb, og det var begge parter egentlig ganske godt tilfredse med.  

Bookmark and Share
Gribskov Klogbeslutning 2

Bjarne Bylov Jensen
Bjarne Bylov Jensen
Afdelingschef for PMC Salg & Marked
+45 8228 1435
bjarnebylov.jensen@sweco.dk