Meeting 2 531X150

En plan i hånden

”Én plan i hånden er bedre end tusind meninger på taget”, konkluderer driftschef Bjarne Fly fra Varde Kommune på arbejdet med at gennemgå alle kommunens veje og lave en plan for vedligeholdelsesindsatsen de næste 10 år.

Baggrunden er kommunesammenlægningen i 2007, hvor Varde, Blåvandshuk, Blaabjerg, Ølgod og Helle kommuner slog pjalterne sammen og blev til Danmarks arealmæssigt femte største kommune med 1500 km veje at passe på.

Ved at lægge vedligeholdelsesbudgetterne for de fem gamle kommuner sammen fremkom et tal på 20 mio. kr. om året, og da den generelle mening om kommunens veje var, at ”de nok ikke var så ringe endda”, så det egentlig ikke slemt ud for vejene i den nye storkommune.

»Men det netop kun meninger! Politikere og teknikere fra fem kommuner havde alle en mening og en holdning til vejene. Og selvom de fleste mente, at bevillingerne var nogenlunde i orden, så VIDSTE vi det ikke. Var de 20 mio. kr. nu også nok til, at vi også i fremtiden ville kunne bevare værdien af vores veje?« siger Bjarne Fly som begrundelse for, at Grontmij blev kontaktet til at hjælpe med at få meningerne erstattet med en plan.

Store værdier på spil
Varde Kommunes 1350 km asfaltveje og 150 km grusveje blev gennemgået og værdisat, og konklusionen blev, at kommunen forvalter værdier for 1,1 mia. kr. alene i form af veje, stier, fortove mv. Det er mange penge, der er på spil. Penge, som risikerer at forsvinde i den blå luft, hvis vedligeholdelsen forsømmes.

Der blev opstillet tre scenarier. Hvad sker der, hvis det nuværende budget fortsætter uændret? Hvad skal der til for, at værdien af vejene bevares? Og endelig, hvad koster en helt optimal vedligeholdelsesindsats? Forskellen på scenarie to og tre er ofte, at en optimal indsats kræver en ekstraordinær indsats her og nu, mens man lettere kan fordele indsatsen over en årrække, hvis målet er at bevare værdien.

I Varde Kommune er vejene faktisk ganske gode, og det viser sig, at kommunen kan bevare værdien ved at bruge ca. 3 millioner mere om året. Én million blev fundet ved at flytte rundt på nogle andre bevillinger, og byrådet har gransket planen og har fra 2013 bevilget yderligere en million kr. til vejvedligeholdelse.

En femtedel af vejene bliver nu gennemgået hvert år, så kommunen er igennem hele vejnettet efter fem år og sammen med forventningen om, at der er vilje til at bevare værdien af vejene, har dette givet ro i vejafdelingen. Vejen i 2021 vil være lige så gode, som de er nu.

Læs mere om Asset Management og planlægning med RoSy. KLIK HER.

Du kan læse mere om Varde Kommunes brug af RoSy i planlægningsarbejdet og til mange andre opgaver i Vejlederen. Bladet udkommer medio november og bliver derefter tilgængeligt på hjemmesiden www.rosy.dk

Hvis du ønsker at modtage Vejlederen, er du velkommen til at kontakte Bjarne Bylov Jensen på 8228 1435 eller sende en mail til bjarnebylov.jensen@grontmij.dk

 

Bookmark and Share
Meeting 2 226X180

KONTAKT

Bjarne Bylov Jensen
Bjarne Bylov Jensen
Afdelingschef for PMC Salg & Marked
+45 8228 1435
bjarnebylov.jensen@sweco.dk