Rosypc 531X150

Høring om standardiseringsarbejdet

Vejdirektoratet har sat en høring i gang om standardiseringsarbejdet:

Adgang til standardiserede data giver mulighed for en mere effektiv offentlig administration og en mere konkurrencedygtig transportsektor. Vejdirektoratet har taget initiativ til et projekt, der har fokus på standarder, der vil medvirke til at skabe en sammenhængende digital infrastruktur for vejsektoren på tværs af både offentlige og private aktører.


Det materiale der er udarbejdet i projektet er sendt i høring blandt relevante interessenter.

Materialet samt et skema til høringssvar kan findes her:

http://vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/samarbejde/nationalt/Standardisering%20af%20vej%20og%20trafikdata/Sider/default.aspx


Der er sidste frist for at indsende høringssvar fredag d. 25. oktober 2013. Høringssvar sendes til MPA@vd.dk.

Bookmark and Share
Rosypc 226X180

Bjarne Bylov Jensen
Bjarne Bylov Jensen
Afdelingschef for PMC Salg & Marked
+45 8228 1435
bjarnebylov.jensen@sweco.dk