Svendborg17 531

Nyt modul - overblik over vejarbejder

Grontmij lancerer nu et nyt webbaseret modul, som kan hjælpe med at skabe overblik over vejarbejder.

Grontmij lancerer nu et nyt webbaseret modul, som kan hjælpe med at skabe overblik over vejarbejder. Her kan du enkelt og med få klik vedligeholde oplysninger om vejarbejder, afspærringer og arrangementer, som kan påvirke fremkommeligheden i trafikken.

De inddaterede oplysninger kan naturligvis ses i selve modulet, men kan også let og enkelt gøres tilgængelige i Desktop GIS, WebGIS og på kommunens egen hjemmeside.

Det nye modul har naturligvis integration til det nye landsdækkende oversigtskort over betydende vejarbejder på det strategiske vejnet, som flere kommuner har forpligtiget sig til at vedligeholde.

I første omgang kan man selv lægge oplysninger ind i modulet, men i løbet af efteråret forventer vi også integration til RoSyDIG, modulet til ’råden over offentligt areal’ samt RoSy BASE, så information om vejarbejder i forbindelse med opgravninger, asfaltarbejde samt arrangementer kan overføres automatisk til modulet.

Hør mere om programmet og planerne på brugerseminaret torsdag den 19. september eller kontakt Bjarne Bylov Jensen.

 

Bookmark and Share
Svendborg17 226

Bjarne Bylov Jensen
Bjarne Bylov Jensen
Afdelingschef for PMC Salg & Marked
+45 8228 1435
bjarnebylov.jensen@sweco.dk