Aboutus 531X150

Tak til Mr RoSy

Jørn Kristiansen bliver i dag 65 år og går på pension. Vi siger tak til Mr RoSy!

JNKJørn Kristiansen har været ansat hos Pavement Consultants - i dag en afdeling i Grontmij A/S - siden 1975. Jørn startede sin karriere hos A/S PHØNIX Contractors i Vejen, som distriktsingeniør i vejafdelingen. Siden blev han overflyttet til vejlaboratoriet hos PHØNIX, hvor han startede udviklingen af pavement management systemet PHØNIX PM System, som i dag er kendt som RoSy.

Jørn blev således leder af en rådgivningsafdeling ved navn Pavement Consultants, hvor man samlede forretningsaktiviteterne Pavement Management Systemet, RoSy, og Faldlodsmålerne. Jørn har været med til at udvikle forretningsområdet til en kombination af rådgivningsydelser og salg af software og udstyr, som i dag formidles via det danske kontor i Kolding, de norske og svenske kontorer, et datterselskab i Tyskland, GSA Gesellschaft für Strassenanalyse, og et joint venture i Tjekkiet, PavEx Consulting s.r.o. Personalemæssigt er afdelingen gået fra at have bare 5 ansatte til, at der i dag er ca. 65 ansatte. Afdelingen blev i 1990 solgt til Carl Bro A/S, siden Grontmij A/S.

Mange danske kommuner, samt vejmyndigheder og rådgivere i udlandet har nydt godt af Jørns store erfaring og mange kompetencer. Jørn er kendt som en stor kapacitet inden for sit arbejdsområde - ikke mindst på grund af sit virke som rådgiver, men også på grund af de mange foredrag og indlæg, som Jørn har holdt gennem tiden i ind- og udland.

Jørn har høstet mange roser for sin innovative og fremsynede tilgang til arbejdet både hos sine kolleger og hos de mange kunder, som Jørn har rådgivet gennem tiden. Det er således en stor og meget værdsat kapacitet og en altid god ambassadør for firmaet, der nu forlader Grontmij for at nyde et velfortjent otium.

 

Bookmark and Share
Aboutus 226X180

KONTAKT

Lars Østerbye
Lars Østerbye
Afdelingsdirektør
+45 8228 1484
lars.osterbye@sweco.dk