Aboutus 531X150

Version 1.5 af RoSy er nu klar

Datakvalitet er vigtig for at sikre et rigtigt beslutningsgrundlag. I vores nye version 1.5 finder du endnu flere muligheder for at validere datakvaliteten – herunder centerlinjecheck

Den nye version af RoSy (version 1.5) er nu klar.

Nyhederne i den nye version er:

• Centerlinjecheck

• CVF-opdatering direkte fra RoSy

• Historiske trafiktal i trafikvinduet

• Import af trafiktællinger fra K-Mastra til RoSy

Centerlinjecheck Dette værktøj gør dig i stand til at:

  • Liste hvilke veje, der ikke er koblet. Resultatet vises i tabelform og kan eksporteres til Excel.
  • Kontrollere, om de allerede koblede veje opfylder et givet længdeafvigelseskriterium. Resultatet vises i tabelform. (kan eksporteres til Excel) og som korttema (kan eksporteres til shapefil).

RoSyVersion15-a

Centerlinjecheck-vinduet hvor længdeafvigelsesindstillingerne sættes

RoSy-Version15b

Resultatet af centerlinje check i tabel form. Der er mulighed for at se oversigt over de koblede veje og de ikke-koblede veje. Endvidere kan man filtrere resultatet og eksportere det til enten Excel eller PDF

RoSy-version15c

Resultatet af centerlinjecheck i kortet. Der dannes et lag der hedder ”Analyserede RoSy veje”, der med grønt angiver de veje, der overholder kravet til afstandsafvigelse og med rødt angiver de veje, der overskrider den tolererede afstandsafvigelse.

CVF kan opdateres direkte fra RoSy
Det er nu muligt at opdatere CVF direkte fra RoSy, når der er sket ændringer i stamdata i databasen. Funktionen retter sig mod databaser, der allerede er lagt op på CVF.

RoSy-version15d

Opdatering af CVF sker fra detaljevinduet i Hovedoplysninger.

Historiske trafiktal vises nu i trafikvinduet
Fra og med version 1.5 i RoSyBASE er det nu muligt at have aktuelle og historiske trafikdata i trafikvinduet. Hermed bliver udsøgning vha. filter eller i RoSyMAP forbedret væsentligt, da det udelukkende er blandt de nyeste trafiktal, der søges.

RoSy-version15e

Det nye trafikvindue hvor der er tilføjet en kolonne med navnet ”Historisk”

Import af trafiktællinger fra K-Mastra til RoSy (tilkøb)
Det er nu muligt at importere trafiktællinger fra K-Mastra til RoSy via et nyt trafikimportvindue i RoSy.

 

RoSy-version15f

 

De importerede data kan endvidere visualiseres i RoSyMAP.

RoSy-version15g

Importerede trafikmålinger og visning af attributdata

 

RoSy-version15h

Trafikmålinger inddelt efter Æ10

Hvordan får jeg version 1.5
Skriv til Bjarne Bylov Jensen. Han vil derefter sende den nye version samt vejledning til jeres IT-afdeling.

 

Bookmark and Share
Aboutus 226X180

Bjarne Bylov Jensen
Bjarne Bylov Jensen
Afdelingschef for PMC Salg & Marked
+45 8228 1435
bjarnebylov.jensen@sweco.dk