Vindervej Top 531

Vinderveje: Vejene vandt

Det lykkedes at få en opskrift på at gøre vejene til en vindersag på konferencen "Vinderveje - gør vejene til en vindersag", som Grontmij, Dansk Vejforening, KTC og Asfaltindustrien holdt i fællesskab torsdag den 12. maj 2011

Det blev mere klart, efterhånden som konferencen ”Vinderveje” skred frem, at deltagerne ville få nogle gode værktøjer til at få fortalt nogle gode historier om veje, så de bliver forstået og godtaget.

Konferencen bød på en blanding af ildsjæle af asfalt- og vejfolk, gode råd fra kommunikationsfolk og erfaringer fra politikere og sluttede med konkrete forsøg på at lave en kommunikationsstrategi for nogle af de ”sorte områder” i en kommune. De foreløbige tilbagemeldinger fra de ca. 80 deltagere i konferencen lyder da også på, at de har fået nogle værktøjer, som ville kunne bruges til at producere vindersager på vej-området.

To holdninger mødtes
Det bliver dog ikke alle steder lige nemt at gøre vejenes tilstand til en folkesag på linje med de bløde områder som plejehjem og vuggestuer. I hvert fald gjorde borgmester Willy Eliassen fra Egedal Kommune det helt klart, at han fortsat agtede at bruge ”asfaltkontoen” som buffer, når kravene om besparelser blev for strenge, eller når ønskerne fra borgerne om flere bløde ydelser blev for tydelige. Det gjaldt, selv om borgmesteren var fuldt ud klar over, at manglende vedligeholdelse ville være langt dyrere på den lange bane.


Vinderveje -3Omvendt nægtede en anden politiker, rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Laura Hay overhovedet at lave denne prioritering mellem ”hårde” og ”bløde” områder. Gode veje er forudsætningen for vækst, fastslog hun, og veje er ikke en modsætning til de mere folkekære kommunale funktioner inden for det sociale område. Tværtimod er gode veje en forudsætning for den øvrige velfærd. Med denne holdning lykkedes det rådmanden og hendes embedsmænd på tekniske område omtrent at få fordoblet vedligeholdelseskontoen de næste fire år.


Selv om de ekstra 100 mio. kun lige akkurat er nok til at opretholde status quo frem til og med ’14, så er det dog en anseelig sum penge, som det er lykkedes Laura Hay og hendes alliancepartnere at vriste ud af et kommunalt budget, der her som alle andre steder også skal levere betydelige besparelser. Det lykkedes kun, fordi Laura Hay og de lokale medier igen og igen fortalte borgerne og de øvrige politikere den historie, vi alle kender og som rådmanden formulerede i én sætning:

”Gode veje er forudsætningen for vækst og velfærd i kommunerne!”

Lære et nyt sprog

Vinderveje -1Også fra embedsmandens side er opskriften klar. Det handler i høj grad om at få kommunikeret de historier ud, vi godt kender i vej- og asfaltbranchen.
”Vi har historierne, men det sprog, vi normalt betjener os af, duer ikke i forhold til politikere og borgere. Vi bliver nødt til at tale til følelserne i stedet for i tekniske termer. Tænk på, hvad der sker, når vi sidder til et middagsselskab. Hvis vi begynder med vores tekniske vendinger, så forsvinder interessen hos vores bordherre eller borddame med det samme. Vi bliver nødt til at tænke vejene ind i en bredere sammenhæng og bruge vinkler og eksempler, som alle kan forstå,” lød teknisk direktør i Svendborg Kommune og bestyrelsesmedlem i KTC, Kjeld Bussborg-Johansens råd.

Forberedelse er nøglen, og kommunikationen skal tænkes ind før, under og efter et projekt, en plan, et nyanlæg eller en vedligeholdelsesopgave udføres. Og det er allerbedst, hvis det er de folk, som er tættest på borgerne, nemlig vejmændene ude på vejene, der fortæller historien.

Bookmark and Share
Vindervej Top 226

KONTAKT

Jørn Riishede Kristiansen
Jørn Riishede Kristiansen
Salgschef
+45 8228 1470
JornRiishede.Kristiansen@grontmij.dk