Vejarbejde Assetmanagement 531X150

Asset management

Asset management

Asset Management er et værktøj, som Sweco har udviklet.
Det er en systematisk proces med henblik på en omkostningseffektiv vedligeholdelse, opgradering og drift af fysiske aktiver.

216AssetmanagementAsset Management kombinerer ingeniørmæssige discipliner med solid forretningspraksis og økonomiske teorier. Derved får man værktøjer til at gennemføre en organiseret og mere logisk beslutningstagning.

Asset Management leverer rammerne til både kort- og langsigtede planlægningsprocesser.

Med Asset Management kan du se både, hvordan du bedst muligt kan udnytte de midler, der er til rådighed til vejvedligeholdelse, og hvordan du kan planlægge vedligeholdelsen, så vejene og sideanlæggene bevarer værdien over tid.

Med Asset Management-modulet i RoSy får du både opgjort værdien og anvisninger på, hvordan du kan bevare værdierne bedst muligt.

Sund fornuft
I kommunale regnskaber optræder veje oftest med værdien nul. Veje og vejinventar er der bare, og de kan jo ikke sælges, så hvorfor skal de nu have en værdi? Det skal de fordi, hvis værdien sættes til nul, så fortæller alle økonomiske modeller, at det ikke kan betale sig at vedligeholde dem! Men uden vedligeholdelse forsvinder vejene hurtigt under hjulene på busser og lastbiler. Det ved enhver.

Balancepunktet
Asset Management-modulet beregner den optimale balance mellem værdiforringelse og udgifter til vedligeholdelse. Hvis du sparer for meget på vedligeholdelsen, falder vejenes værdi, og der kommer dyre reparationer senere. Omvendt får du ikke ret meget mere vejværdi for pengene, hvis du vedligeholder for meget.

Ved at kende konsekvenserne af beslutningerne, kan du som politiker få mulighed for at træffe beslutninger, der rækker lidt længere end dette års budget.

Fakta
De nye regnskabssystemer giver mulighed for at bogføre værdien af de kommunale aktiver, herunder infrastrukturen og vejkapitalen. Samtidig kan den økonomiske effekt af den daglige indsats på drifts- og vedligeholdelsesområdet eftervises. Du får ganske enkelt at vide, hvordan du bedst bruger pengene.

Langsigtet planlægningsværktøj
Med et langsigtet planlægnings- og simuleringsværktøj som Asset Management (AM) er det muligt tage udgangspunkt i åbningsbalancen og konsekvensberegne, prognosticere og planlægge en optimal fremtidig indsats på området allerede i målsætnings-, strategi- og budgetfasen.

Åbningsbalance
Åbningsbalancen (genanskaffelsesværdien) er den samlede værdi af aktiverne, og der udarbejdes et detaljeret posteringsbilag, som kan anvendes til bogføring af samtlige aktiver eller individuelle elementer. Åbningsbalancen genereres i forbindelse med de årlige drifts- og vedligeholdelsesoptimeringer for infrastrukturen.

Hvis du hvert år bruger dit vejforvaltningssystem, eksempelvis RoSy, så kan du på baggrund af optimeringerne analysere, hvor du opnår den største effekt ved at vedligeholde. Derudover vil det være muligt at prognosticere og senere aflæse effekten af det, du har udført i årets løb.

Bookmark and Share
Vejarbejde Assetmanagement 226X180

KONTAKT

Bjarne Bylov Jensen
Bjarne Bylov Jensen
Afdelingschef for PMC Salg & Marked
+45 8228 1435
bjarnebylov.jensen@sweco.dk
 

SE OGSÅ

Målsætning og strategi

Seksårs aftale

RoSy-modulerne

Artikler