PRIMAX FWD Measuring Trailer 531

FWD-målinger

FWD-målinger

Vejreparationer kan være en dyr affære. Specielt, hvis man ikke har undersøgt inden, hvad grunden til skaderne er. Kender man grunden, giver det et godt udgangspunkt for at tage de rigtige og mest økonomiske beslutninger og samtidig spare penge.

Bæreevnemålinger
S PRIMAX FWDMan foretager bæreevnemålinger, fordi man ud fra beregninger kan fastslå, om en vej skal forstærkes, om der er noget galt længere nede i belægningsopbygningen og endelig i forbindelse med omlægninger af trafik.

På baggrund af analyseresultaterne kan man beregne, hvor tykt et asfaltlag, der vil være nødvendigt til en forstærkning, og man kan finde ud af, om det er hele strækningen eller kun en del af den, der har behov for forstærkning eller andre foranstaltninger.

Bæreevnemålinger foretages med en faldlodsmåler og de data, der samles, anvendes senere til forskellige analyser om bæreevnen.

Hvordan måler man
Normalt måler man for hver 100 meter skiftevis i højre og venstre side af vejen. På en vej måles der typisk med 19-65 kN og på lufthavne typisk fra 65-250 kN. I særlige tilfælde kan man måle op til 350 kN.

Målingerne understøttes af opboringer fra belægningen eller undersøgelser med endoskop, så man kan se belægningsopbygningen. Disse data og oplysninger om trafikforholdene på en strækning indgår i beregningerne, når man skal analysere data.

Hvordan får jeg målt mine belægninger?
Man kan enten bede Sweco Pavement Consultants om at komme at måle belægningerne, eller man kan leje et udstyr over en periode og selv foretage målingerne.

Hvad er fordelene?
Fordelene ved at få målt sine belægninger er, at man på denne måde kan sikre, at bæreevnen er i orden, så man undgår, at der sker skader på belægningerne, når de udsættes for belastninger fra eksempelvis trafik.

En anden fordel er, som nævnt, at man kan få at vide, om der er behov for forstærkning, og hvor tyk lag forstærkning, der er behov for. I forbindelse med slidlag på veje, undgår man på denne måde at komme til at lægge et for tykt lag på.

Bæreevnemålinger er på denne måde en væsentlig del af vedligeholdelses- og reparationsstrategierne, da de er med til at sikre en så økonomisk vedligeholdelse/reparation som muligt.

Sweco Pavement Consultants anbefaler bæreevnemålinger på belægninger med meget tung trafik, belægninger på veje i industriområder, ved omlægning af trafik.

Bookmark and Share
PRIMAX FWD Measuring Trailer 226

KONTAKT

Bjarne Bylov Jensen
Bjarne Bylov Jensen
Afdelingschef for PMC Salg & Marked
+45 8228 1435
bjarnebylov.jensen@sweco.dk