PRIMA100 531X150

Prima 100 LWD

Kontrol af bærelag i forbindelse med konstruktion

Et godt supplement til andre geotekniske metoder.

Bæreevne er en vigtig parameter. Fuldt så vigtig som komprimeringsgraden. PRIMA 100 er let at bruge og giver førsteklasses målinger af bæreevnen. En indbygget højpræcisionsvejecelle måler det påførte tryk for hver enkelt måling. Derfor fås et korrekt resultat for bæreevnen uanset jordtype og materiale.

PRIMA 100 kan anvendes på alt fra forvitret slapt ler til stabilt grus og betonknus. PRIMA 100 bruger ingen radioaktive kilder. Der kræves ingen speciel uddannelse for at kunne bruge PRIMA 100 i dagligdagen. PRIMA 100 kræver ingen specielle transporttilladelser.

PRIMA 100 til kontrol af alle typer råjord
216PEPRIMA226Hvad enten råjorden skal bære et stort industrigulv, et vejanlæg, en parkeringsplads eller noget helt fjerde er det af afgørende betydning at kende dens bæreevne. Kun med udgangspunkt i denne viden kan den efterfølgende opbygning udføres korrekt og optimalt. PRIMA100 benytter en indbygget højpræcisionsvejecelle til at måle det påførte tryk for hver enkelt måling. Derfor fås et korrekt resultat for bæreevne uanset jordart og materiale.

Med PRIMA100 kan du måle på alt fra forvitret slapt ler til stabilt grus og betonknus. Kend råjordens bæreevne, undgå ubehagelige overraskelser, spar penge. 

PRIMA 100 til kontrol af bærelag
Baerelag KontrolBrug PRIMA 100 som kvalitetskontrol under opbygning af funderingslag for veje og pladser. Ved at måle bæreevnen oven på det enkelte lag vil du opdage fejl i tide, og du har mulighed for at korrigere. Eller du kan opdage, at de indbyggede materialer er bedre end forventet, så du potentielt kan spare på kostbart nyt materiale.

Tid brugt på kontrol af bæreevne giver mulighed for optimering og kan meget vel betyde penge sparet. 

 

PRIMA 100 til kontrol ved opgravning og
retablering i vejbaner
Kvalitetskontrol PRIMA100Komprimering: Du kan kontrollere komprimeringen af de opgravede og genanvendte ofte sammenblandede materialer. Ved korrekt komprimering undgås varige sætninger og skader.

Sweco har foreskrevet en måleprocedure med PRIMA 100 til kvalitativ kontrol af komprimering af tilbagefyldning.

Bæreevne: Bæreevne (eller stivhed) er lige så vigtig som komprimering. Stivheden af bærelag er meget bestemmende for, om revnedannelser undgås. Derfor udføres bæreevnemåling på gamle bærelag, straks asfalten er fjernet.

Opgaven er herefter at opnå samme bæreevne med den nye opbygning – så tæt på som praktisk muligt. Herved opnås i videst muligt omfang, at den nye og gamle asfalt arbejder ens og revner undgås.

PRIMA 100 til kontrol ved banebyggeri
PRIMA100 anvendes ved kontrol af råjord og opbygning. Samt specielt på overskæringer. Ved opbygning af underlag for banelegeme er bæreevne essentiel. Med PRIMA100 kontrolleres bæreevne på råjord, såvel som under opbygning af bærelag.

PRIMA100 anvendes rutinemæssigt ved udskiftning af overkørsler. De specifikke krav til planum og stabilt grus kontrolleres. Arbejdet skal udføres så hurtigt som muligt, da al vej- og banetrafik er standset. Her udnyttes fordelen af straksudlæsning og automatisk lagring af data (fx bæreevne, tryk, deflektion, tid, GPS-koordinater).

 

Bookmark and Share
PRIMA100 226X180

KONTAKT

Finn Iversen
Finn Iversen
Projektassistent
+45 8228 1494
finn.iversen@sweco.dk
 

 Produtkblad

Sådan bruger du PRIMA100