Afstand Koe 531X150

PRIMAX DESIGN

PRIMAX DESIGN

​PRIMAX DESIGN er et back-calculation software, som bruges til forstærkningsberegninger eller beregning af nye belægninger. Det er ikke noget, vi hører om i hverdagen, men noget som alligevel er med til at søge for, at vi kan færdes sikkert på vores veje.

PRIMAX Design software:
PRIMAX Design software er et fuld Windows-baseret software, som fås til både veje og lufthavne.

PRIMAX Design er fleksibel og giver mulighed for at ændre beregningsparametre som akselbelastning, trafiktal, Poissons forhold, størrelse på belastningsplade, trykfaktorer etc.

PRIMAX design for veje:
Dette program kan behandle data fra et hvilket som helst FWD-udstyr. De beregnede resultater kan printes ud pr. målepunkt, pr. vejstrækning eller pr. projekt med specifikation af de anvendte beregningsparametre.

PRIMAX design for lufthavne:
Baseret på de beregnede indsamlede data bestemmes PCN-værdien (Pavement Classification Number) for de enkelte strækninger. For at kunne bestemme om en eksisterende belægning er i stand til at bære en given flytype, sammenlignes PCN-værdien med flytypens ACN-værdi (Aircraft Classification Number).

Bookmark and Share
Afstand Koe 226X180

KONTAKT

Hans Christian Korsgaard
Hans Christian Korsgaard
Chefkonsulent
+45 8228 1443
HansChristian.Korsgaard@sweco.dk
 

KONTAKT

Jens Pedersen
Jens Pedersen
Specialist
+45 8228 1490
JensPreben.Pedersen@sweco.dk