Hawkeye 2000 Profiler Van 531X150

Profilografmålinger

Måling af jævnhed, tekstur, sporkøring og profiler

Sweco kan tilbyde målinger med profilograf. Udstyret er monteret på en målebil, der også har påmonteret kameraer til billedtagning. Profilografen måler jævnhed, tekstur, sporkøring samt længde- og tværprofiler. Kameraerne er Asset-kameraer, som indsamler data til asset management, og pavement-kameraer, som indsamler data om skader i belægningen, så som krakeleringer, revner, sætninger, slaghuller og andet.

Hawkeye -collage -475

Hvad kan du bruge målingerne til?
Sporkøringerne kan være med til at spotte steder med dårlig bæreevne, da der er tydelig sammenhæng mellem sporkøring og bæreevneproblemer. Det har den fordel, at man kan pege kritiske steder ud og foretage bæreevnemålinger her, så man kan få oplysninger om et eventuelt forstærkningsbehov.

Registrering af sporkøring kan også være med til at øge sikkerheden på vejene, da man kan udbedre skaderne før de fører til uheld på grund af den akvaplaning, som kan opstå i sporkøringer dybere en 15mm. Vejreglerne siger at den gennemsnitlige sporkøring på en 100 m lang strækning ikke må være dybere end 15 mm.

Data kan lagres direkte i RoSy, så de kan anvendes sammen med øvrige vejdata. På denne måde vil man få et utroligt godt materiale til optimering af vejvedligeholdelsen og økonomien.

Målinger generer ikke trafikken
Målingen foregår ved almindelig kørselshastighed og sinker derfor ikke trafikken på vejen. Alle data og billeder stationeres og synkroniseres med DGPS. På denne måde har man den helt præcise position, og det giver mulighed for at lave en første inspektion af mulige kritiske steder allerede ved skrivebordet. Du kan dels få det fulde overblik over hele dit vejnet direkte på din pc, dels nemt klikke på den vej, du er interesseret i, zoome ind og studere fx jævnhed ned til den mindste detalje.

Du kan visualisere data også sammen med andre typer data
Data kan desuden indlæses i GIS-værktøjer, da data leveres som datafiler, rapporter eller som shp-filer. På denne måde kan der foretages yderligere analyser af data sammen med andre GIS-temaer.

Du er altid velkommen til at kontakte os og få yderligere oplysninger og et uforpligtende tilbud på profilograf-målinger

Bookmark and Share
Hawkeye 2000 Profiler Van 226X180

Bjarne Bylov Jensen
Bjarne Bylov Jensen
Afdelingschef for PMC Salg & Marked
+45 8228 1435
bjarnebylov.jensen@sweco.dk
 

 SE OGSÅ

FWD-målinger

GPR-målinger

LWD-målinger